Feina

Implantem Microsoft Power BI a l’Institut Municipal d’Informàtica i a l’Ajuntament de Barcelona