Cursos i seminaris

[:es]Comunicación eficaz en el entorno profesional[:ca]Comunicació eficaç en l’entorn professional[:]
[:es]Comunicación eficaz en el entorno profesional[:ca]Comunicació eficaç en l’entorn professional[:]
[:es]Comunicación eficaz en el entorno profesional[:ca]Comunicació eficaç en l’entorn professional[:]

[:es]Comunicación eficaz en el entorno profesional[:ca]Comunicació eficaç en l’entorn professional[:]

[:es]

Objetivos

 • Entender los mecanismos que determinan el éxito en la comunicación interpersonal.
 • Dominar los aspectos verbales y no verbales de la comunicación para generar mayor impacto e influencia en nuestra relación con los demás.
 • Gestionar adecuadamente las emociones que afectan a la comunicación – resolver de manera eficaz las tensiones y conflictos en nuestras relaciones.
 • Adquirir recursos para controlar las situaciones donde la comunicación se hace difícil.
 • Mejorar nuestra comunicación interpersonal a través de un estilo asertivo.

Contenidos

 • ¿No me entiendes o no me explico? Introducción al concepto de comunicación.
 • Por qué a veces no nos entendemos – las barreras de la comunicación.
 • Las diferencias de percepción.
 • Prejuicios y etiquetados – cómo dificultan las relaciones.
 • Inteligencia intrapersonal e interpersonal – la habilidad de establecer conexión con el otro.
 • Inteligencia emocional – relación entre comunicación y emoción.
 • Actitudes y habilidades que favorecen una buena comunicación:
  • Empatía
  • Escucha activa
  • Asertividad – cómo nos puede ayudar
 • La diferencia entre el qué y el cómo. Los tres lenguajes.
 • El lenguaje no verbal: proxémica, posición del cuerpo, gesticulación, expresión facial y mirada.
 • Señales inconscientes que debemos evitar delante del otro.
 • El lenguaje paraverbal: entonación, volumen, ritmo, articulación y uso de los silencios.
 • El lenguaje verbal: estructura, claridad, brevedad y eliminación de palabras débiles
 • El lenguaje de impacto positivo. Los dos cerebros.
 • Comunicación y liderazgo – cómo influir en los demás.
 • Reglas del feedback efectivo.
 • Los mecanismos de la persuasión para ganar impacto e influencia.
 • La importancia de la argumentación.
 • Técnicas de PNL para mejorar la comunicación:
  • Sistema VAC
  • Calibración
  • Rapport

[:ca]

Objectius

 • Entendre els mecanismes que determinen l’èxit en la comunicació interpersonal.
 • Dominar els aspectes verbals i no verbals de la comunicació per generar major impacte i influència en la nostra relació amb els altres.
 • Gestionar adequadament les emocions que afecten la comunicació – resoldre de manera eficaç les tensions i conflictes en les nostres relacions.
 • Adquirir recursos per controlar les situacions on la comunicació es fa difícil.
 • Millorar la nostra comunicació interpersonal a través d’un estil assertiu.

Continguts

 • No m’entens o no m’explico? Introducció al concepte de comunicació.
 • Per què de vegades no ens entenem – les barreres de la comunicació.
 • Les diferències de percepció.
 • Prejudicis i etiquetats – com dificulten les relacions.
 • Intel·ligència intrapersonal i interpersonal – l’habilitat d’establir connexió amb l’altre.
 • Intel·ligència emocional – relació entre comunicació i emoció.
  • Actituds i habilitats que afavoreixen una bona comunicació:
  • Empatia
  • Escolta activa
 • Assertivitat – com ens pot ajudar
 • La diferència entre el què i el com. Els tres llenguatges.
 • El llenguatge no verbal: proxèmia, posició del cos, gesticulació, expressió facial i mirada.
 • Senyals inconscients que hem d’evitar davant de l’altre.
 • El llenguatge paraverbal: entonació, volum, ritme, articulació i ús dels silencis …
 • El llenguatge verbal: estructura, claredat, brevetat i eliminació de paraules febles
 • El llenguatge d’impacte positiu. Els dos cervells.
 • Comunicació i lideratge – com influir en els altres.
 • Regles del feedback efectiu.
 • Els mecanismes de la persuasió per guanyar impacte i influència.
 • La importància de l’argumentació.
 • Tècniques de PNL per millorar la comunicació:
  • Sistema VAC
  • Calibratge
  • Rapport

[:]

SOL·LICITAR INFORMACIÓ
 • Data [:es]17, 24 Abril y 8, 15 Mayo[:ca]17, 24 Abril i 8, 15 Maig[:]
 • Durada [:es]20 horas[:ca]20 hores[:]
 • Horari [:es]De 9 a 14 horas[:ca]De 9 a 14 hores[:]
 • Preu 460€ [:es](incluye: material docente y coffe break)[:ca](inclou: material docent i coffe break)[:]
 • Modalitat presencial
 • Formador Lourdes López
  Lourdes López
  Consultora, formadora i Coach Recursos HumansConsultora, formadora y Coach Recursos Humanos

CURSOS RELACIONATS

Curs SharePoint Online
3 i 10 desembre 2018
Curs SharePoint Online
SharePoint Online és un servei basat en el núvol que ajuda a les organitzacions compartir i col·laborar amb altres usuaris. Amb SharePoint, que pot tenir accés als llocs interns, documents i altra informació des de qualsevol lloc: a l’oficina, a casa, o des d’un dispositiu mòbil. L’ús de SharePoint a l’empresa optimitza el flux de […]
Creació d’Apps corporatives amb Microsoft Office 365 PowerApps i Flow
[:es]29 de Noviembre 2018[:ca]29 de Novembre 2018[:]
Creació d’Apps corporatives amb Microsoft Office 365 PowerApps i Flow
Objectius Conèixer PowerApps i Flow i com encaixen aquestes eines en l?ecosistema Office 365 Aprendre els fonament del desenvolupament d?Apps amb PowerApps Aprendre a crear fluxos de treball amb Flow Integrar aquestes dues tecnologies per tal de crear soluciones de negoci connectades a les teves dades Publicar aquestes soluciones i compartir-les amb els usuaris de […]
Curs Microsoft Office 365
[:es]27 de noviembre de 2018[:ca]27 de novembre de 2018[:]
Curs Microsoft Office 365
Treballa millor en equip, des de qualsevol lloc i amb confiança amb la nova versió de la popular eina ofimàtica. Microsoft Office 365 és un conjunt d’eines que permeten treballar de forma col·laborativa i eficaç entre equips, amb múltiples dispositius, des de qualsevol lloc i amb total seguretat per les seves dades. Objectius Obtenir una visió […]
Curs presentacions en públic d’impacte
15, 22 i 29 de novembre de 2018
Curs presentacions en públic d’impacte
Objectius Aprendre a gestionar la por i les inseguretats que ens provoca parlar en públic. Eliminar les barreres que ens impedeixen ser naturals quan parlem davant d’una audiència. Adquirir tècnica d’oratòria per comunicar amb seguretat i credibilitat davant tot tipus de públic: clients, empleats, col·legues, directius, alumnes, etc. Millorar la comunicació verbal i no verbal com a element […]