Cursos i seminaris

[:es]Curso dirección y gestión de equipos (2ªParte)[:ca]Curs direcció i gestió d’equips (2ª Part)[:]
[:es]Curso dirección y gestión de equipos (2ªParte)[:ca]Curs direcció i gestió d’equips (2ª Part)[:]
[:es]Curso dirección y gestión de equipos (2ªParte)[:ca]Curs direcció i gestió d’equips (2ª Part)[:]

[:es]Curso dirección y gestión de equipos (2ªParte)[:ca]Curs direcció i gestió d’equips (2ª Part)[:]

[:es]Habilidades directivas

Una vez realizada la primera parte del curso de Dirección y Gestión de equipos, en esta segunda parte profundizamos en los detalles de cada una de las capacidades que componen la efectividad en la dirección y coordinación de equipos.

A nivel de la capacidad de relación y después de la exposición sobre inteligencia emocional incluida en la primera parte, profundizaremos en los últimos estudios de la importancia de la Inteligencia Social y los aspectos que influyen en la interrelación personal.

En cuanto a las capacidades de comunicación, incidiremos en la valoración del perfil comunicacional individual para conseguir una correcta conexión del mensaje con el objetivo de influir en la motivación de cada miembro del equipo, incluyendo aspectos de Programación Neurolingüística ( PNL) para reforzar el conocimiento psicológico.

Finalmente, expondremos el método para la toma de decisiones y cómo influyen nuestras competencias y limitaciones para incrementar nuestras probabilidades de éxito y las características que comparten los directivos de éxito.

Objetivos

 • Profundizar en el concepto de neuromarketing personal.
 • Exponer los avances y aspectos de la Inteligencia Social.
 • Controlar los procesos de comunicación.
 • Conocer nuestro perfil comunicativo para mejorarlo.
 • Evitar situaciones negativas.
 • Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo una adecuada gestión de la comunicación interna en la organización como medio para alcanzar los objetivos empresariales.
 • Comprender los factores que influyen y forman parte de los procesos en la toma de decisiones.
 • Analizar los conflictos y problemas organizacionales, la toma de decisiones y la supervisión de planes o proyectos.
 • Conocer los aspectos psicológicos de nuestros comportamientos hacia el equipo.

Primera Parte:

“Las cosas no son como son, son como somos”

 • Neuromarketing individual. Capacidades VAS.
 • El efecto Halo.
 • Inteligencia Social: combinación de sensibilidad hacia las necesidades e intereses de otros.
 • Los 5 aspectos a desarrollar

Segunda Parte:

“No hay la no comunicación”

 • Método BRIDGE. Perfil comunicacional. Autoanálisis.
 • Impacto del mensaje. Lenguajes.
 • La importancia del Qué, el Cómo y el Porqué.
 • Los obstáculos, barreras y dificultades de la comunicación.
 • Cómo detectar la falta de sinceridad en el mensaje.
 • Tipo de Comunicación Empresarial. ¿A qué y cómo afecta?

Tercera Parte:

“Reflexiona con lentitud, pero ejecuta rápidamente tus decisiones”

 • Metodología para la toma de decisiones. Elementos de una decisión.
 • El proceso de la toma de decisiones. La información. El riesgo. La personalidad.
 • Errores más frecuentes en la toma de decisiones. Caso práctico.
 • Cuestiones para reflexionar.

[:ca]Habilitats directives

Un cop realitzada la primera part del curs de Direcció i Gestió d’equips, en aquesta segona part aprofundim en els detalls de cadascuna de les capacitats que componen l’efectivitat en la direcció i coordinació d’equips.

A nivell de la capacitat de relació i després de l’exposició sobre intel·ligència emocional inclosa en la primera part, aprofundirem en els últims estudis de la importància de la Intel·ligència Social i els aspectes que influeixen en la interrelació personal.

Pel que fa a les capacitats de comunicació, incidirem en la valoració del perfil comunicacional individual per aconseguir una correcta connexió del missatge amb l’objectiu d’influir en la motivació de cada membre de l’equip, incloent-hi aspectes de Programació Neurolingüística (PNL) per reforçar el coneixement psicològic .

Finalment, exposarem el mètode per a la presa de decisions i com influeixen les nostres competències i limitacions per incrementar les nostres probabilitats d’èxit i les característiques que comparteixen els directius d’èxit.

Objectius

 • Aprofundir en el concepte de neuromarketing personal.
 • Exposar els avenços i aspectes de la Intel·ligència Social.
 • Controlar els processos de comunicació.
 • Conèixer el nostre perfil comunicatiu per millorar-lo.
 • Evitar situacions negatives.
 • Adquirir els coneixements i habilitats necessàries per dur a terme una adequada gestió de la comunicació interna en l’organització com a mitjà per assolir els objectius empresarials.
 • Comprendre els factors que influeixen i formen part dels processos en la presa de decisions.
 • Analitzar els conflictes i problemes organitzacionals, la presa de decisions i la supervisió de plans o projectes.
 • Conèixer els aspectes psicològics dels nostres comportaments cap a l’equip.

Primera Part:

“Les coses no són com són, són com som”

 • Neuromàrqueting individual. Capacitats VAS.
 • L’efecte Halo.
 • Intel·ligència Social: combinació de sensibilitat cap a les necessitats i interessos d’altres.
 • Els 5 aspectes a desenvolupar

Segona Part:

“No hi ha la no comunicació”

 • Mètode BRIDGE. Perfil comunicacional. Autoanàlisi.
 • Impacte del missatge. Llenguatges.
 • La importància del Què, el Com i el Perquè.
 • Els obstacles, barreres i dificultats de la comunicació.
 • Com detectar la manca de sinceritat en el missatge.
 • Tipus de Comunicació Empresarial. A què i com afecta?

Tercera Part:

“Reflexiona amb lentitud, però executa ràpidament les teves decisions”

 • Metodologia per a la presa de decisions. Elements d’una decisió.
 • El procés de la presa de decisions. La informació. El risc. La personalitat.
 • Errors més freqüents en la presa de decisions. Cas pràctic.
 • Qüestions per reflexionar.

[:]

SOL·LICITAR INFORMACIÓ
 • Data [:es]18, 24 enero y 1 febrero 2018[:ca]18, 24 gener i 1 febrer 2018[:]
 • Durada [:es]12 horas[:ca]12 hores[:]
 • Horari [:es]De 9.30 a 13.30 horas[:ca]De 9.30 a 13.30 hores[:]
 • Preu 310€ [:es](incluye: material docente y coffe break)[:ca](inclou: material docent i coffe break)[:]
 • Modalitat presencial
 • Formador Xavier Gay de Liébana
  Xavier Gay de Liébana
  Psicòleg expert en organizacionsPsicólogo experto en organizaciones

CURSOS RELACIONATS

Curs SharePoint Online
3 i 10 desembre 2018
Curs SharePoint Online
SharePoint Online és un servei basat en el núvol que ajuda a les organitzacions compartir i col·laborar amb altres usuaris. Amb SharePoint, que pot tenir accés als llocs interns, documents i altra informació des de qualsevol lloc: a l’oficina, a casa, o des d’un dispositiu mòbil. L’ús de SharePoint a l’empresa optimitza el flux de […]
Creació d’Apps corporatives amb Microsoft Office 365 PowerApps i Flow
[:es]29 de Noviembre 2018[:ca]29 de Novembre 2018[:]
Creació d’Apps corporatives amb Microsoft Office 365 PowerApps i Flow
Objectius Conèixer PowerApps i Flow i com encaixen aquestes eines en l?ecosistema Office 365 Aprendre els fonament del desenvolupament d?Apps amb PowerApps Aprendre a crear fluxos de treball amb Flow Integrar aquestes dues tecnologies per tal de crear soluciones de negoci connectades a les teves dades Publicar aquestes soluciones i compartir-les amb els usuaris de […]
Curs Microsoft Office 365
[:es]27 de noviembre de 2018[:ca]27 de novembre de 2018[:]
Curs Microsoft Office 365
Treballa millor en equip, des de qualsevol lloc i amb confiança amb la nova versió de la popular eina ofimàtica. Microsoft Office 365 és un conjunt d’eines que permeten treballar de forma col·laborativa i eficaç entre equips, amb múltiples dispositius, des de qualsevol lloc i amb total seguretat per les seves dades. Objectius Obtenir una visió […]
Curs presentacions en públic d’impacte
15, 22 i 29 de novembre de 2018
Curs presentacions en públic d’impacte
Objectius Aprendre a gestionar la por i les inseguretats que ens provoca parlar en públic. Eliminar les barreres que ens impedeixen ser naturals quan parlem davant d’una audiència. Adquirir tècnica d’oratòria per comunicar amb seguretat i credibilitat davant tot tipus de públic: clients, empleats, col·legues, directius, alumnes, etc. Millorar la comunicació verbal i no verbal com a element […]