Cursos i seminaris

[:es]Curso Microsoft PowerBI Avanzado[:ca]Curs Microsoft PowerBI Avançat[:]
[:es]Curso Microsoft PowerBI Avanzado[:ca]Curs Microsoft PowerBI Avançat[:]
[:es]Curso Microsoft PowerBI Avanzado[:ca]Curs Microsoft PowerBI Avançat[:]

[:es]Curso Microsoft PowerBI Avanzado[:ca]Curs Microsoft PowerBI Avançat[:]

[:es]

La nueva herramienta de Office 365 para trabajar con tus datos: Power BI

Power BI es la nueva herramienta de Business Intelligence (BI) que incorpora la suite Office 365. Es un conjunto de aplicaciones de análisis de negocio que permite analizar datos y compartir el conocimiento generado en un entorno autoservicio de BI. Con Power BI puedes acceder a tus datos e informes desde cualquier lugar con las aplicaciones móviles Power BI Mobile para iOS, Android y Windows Phone. Esta nueva herramienta te permite analizar e interactuar con una cantidad masiva de datos dentro de los entornos especializados de Power BI, Microsoft Excel u otras aplicaciones.

Con Power BI tendrás la capacidad de buscar, transformar y tener acceso fácilmente a datos dentro y fuera de la organización, desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Asimismo, podrás analizar y crear atractivas visualizaciones interactivas.

OBJETIVOS

Este curso se dirige a aquellas personas que ya conocen el producto y las tecnologías Microsoft Power BI pero que desean profundizar en ciertos aspectos clave, con el objetivo de construir sus propias soluciones de una forma más profesional, fiable y sólida.

Se concibe como continuación al curso introductorio a las tecnologías Power BI, para entrar en el detalle y mostrar formas avanzadas de utilización del lenguaje M y la formulación DAX. También se introduce a la utilización de R dentro de Power BI y a otros aspectos empresariales interesantes.

Durante el curso se mezcla la explicación teórica con una componente práctica muy importante que permite a los alumnos experimentar las explicaciones con diversos ejercicios para cada uno de los grandes temas expuestos.

CONTENIDO DE LA FORMACIÃ?N
 • Introducción y técnicas avanzadas en M
 • DAX Avanzado
  • Contexto de filtro, de fila y de consulta
  • Formulación y técnicas avanzadas
  • Patrones básicos
 • Cálculos analíticos con R
 • Buenas prácticas y recomendaciones en la creación de informes
 • Conectividad a datos empresariales
 • Introducción a modelo tabular de SQL Server
 • Modelos de trabajo de soluciones en Power BI

Observaciones

Se aceptarán sugerencias por parte de los inscritos de puntos a tratar de mayor interés.[:ca]

La nova eina d’Office 365 per treballar amb les teves dades: Power BI

Power BI és la nova eina de Business Intelligence (BI) que incorpora la suite Office 365. Ã?s un conjunt d’aplicacions d’anàlisi de negoci que permet analitzar dades i compartir el coneixement generat en un entorn autoservei de BI. Amb Power BI pots accedir a les teves dades i informes des de qualsevol lloc amb les aplicacions mòbils Power BI Mobile per iOS, Android i Windows Phone. Aquesta nova eina et permet analitzar i interactuar amb una quantitat massiva de dades dins dels entorns especialitzats de Power BI, Microsoft Excel o altres aplicacions.

Amb Power BI tindràs la capacitat de cercar, transformar i tenir accés fàcilment a dades dins i fora de l’organització, des de qualsevol lloc i en qualsevol dispositiu. Així mateix, podràs analitzar i crear atractives visualitzacions interactives.

OBJECTIUS

Aquest curs s’adreça a aquelles persones que ja coneixen el producte i les tecnologies Microsoft Power BI però que volen aprofundir en certs aspectes clau, amb l’objectiu de construir les seves pròpies solucions d’una forma més professional, fiable i sòlida.

Es concep com a continuació al curs introductori a les tecnologies Power BI, per entrar en el detall i mostrar formes avançades d’utilització del llenguatge M i la formulació DAX. També s’introdueix a la utilització de R dins de Power BI i a altres aspectes empresarials interessants.

Durant el curs es barreja l’explicació teòrica amb una component pràctica molt important que permet als alumnes experimentar les explicacions amb diversos exercicis per a cada un dels grans temes exposats.

CONTINGUT DE LA FORMACIÃ?
 • Introducció i tècniques avançades en M
 • DAX Avançat
  • Context de filtre, de fila i de consulta
  • Formulació i tècniques avançades
  • Patrons bàsics
 • Càlculs analítics amb R
 • Bones pràctiques i recomanacions en la creació d’informes
 • Connectivitat a dades empresarials
 • Introducció a model tabular de SQL Server
 • Models de treball de solucions en Power BI

Observacions

S’acceptaran suggeriments per part dels inscrits de punts a tractar de major interès.[:]

SOL·LICITAR INFORMACIÓ
 • Data [:es]7 Febrero 2018[:ca]7 Febrer 2018[:]
 • Durada 8 horas
 • Horari De 9 a 14 y de 15 a 18 horas
 • Preu 260€ [:es](incluye: materiales, coffe y almuerzo)[:ca](inclou: materials, coffe i esmorzar)[:]
 • Modalitat presencial
 • Formador Rubén Serrano
  Rubén Serrano
  Consultor i formador expert en Business IntelligenceConsultor y formador experto en Business Intelligence

CURSOS RELACIONATS

Curs SharePoint Online
3 i 10 desembre 2018
Curs SharePoint Online
SharePoint Online és un servei basat en el núvol que ajuda a les organitzacions compartir i col·laborar amb altres usuaris. Amb SharePoint, que pot tenir accés als llocs interns, documents i altra informació des de qualsevol lloc: a l’oficina, a casa, o des d’un dispositiu mòbil. L’ús de SharePoint a l’empresa optimitza el flux de […]
Creació d’Apps corporatives amb Microsoft Office 365 PowerApps i Flow
[:es]29 de Noviembre 2018[:ca]29 de Novembre 2018[:]
Creació d’Apps corporatives amb Microsoft Office 365 PowerApps i Flow
Objectius Conèixer PowerApps i Flow i com encaixen aquestes eines en l?ecosistema Office 365 Aprendre els fonament del desenvolupament d?Apps amb PowerApps Aprendre a crear fluxos de treball amb Flow Integrar aquestes dues tecnologies per tal de crear soluciones de negoci connectades a les teves dades Publicar aquestes soluciones i compartir-les amb els usuaris de […]
Curs Microsoft Office 365
[:es]27 de noviembre de 2018[:ca]27 de novembre de 2018[:]
Curs Microsoft Office 365
Treballa millor en equip, des de qualsevol lloc i amb confiança amb la nova versió de la popular eina ofimàtica. Microsoft Office 365 és un conjunt d’eines que permeten treballar de forma col·laborativa i eficaç entre equips, amb múltiples dispositius, des de qualsevol lloc i amb total seguretat per les seves dades. Objectius Obtenir una visió […]
Curs presentacions en públic d’impacte
15, 22 i 29 de novembre de 2018
Curs presentacions en públic d’impacte
Objectius Aprendre a gestionar la por i les inseguretats que ens provoca parlar en públic. Eliminar les barreres que ens impedeixen ser naturals quan parlem davant d’una audiència. Adquirir tècnica d’oratòria per comunicar amb seguretat i credibilitat davant tot tipus de públic: clients, empleats, col·legues, directius, alumnes, etc. Millorar la comunicació verbal i no verbal com a element […]