BI per a Emte Service

Emte Service és una empresa de serveis multidisciplinars orientada al client en l'àmbit de manteniment.

Eina QlikView per a la consulta de dades per part del client.

logo_tec-qlikview

Quadres de comandament modificables dinàmicament per part de l’usuari.

Quadres de comandament

Possibilitat de generar reports.

Generació de reports