Feina

Reclutament i selecció especialitzada
Feina
INSCRIURE'M
 • Referència: DevOps
 • Localització: 08006 Barcelona
 • Compartir:

El nostre client, una important empresa del sector turisme situada a la ciutat de Barcelona (BCN zona centre), necessita incorporar a diversos perfils de “DevOps”

Funcions

 • Mantenir els entorns: servidors i bases de dades
 • Preparar paquets de lliuraments per als clients
 • Automatitzar les tasques que actualment es realitzen manualment
 • Assessorar i implementar millores en els processos/arquitectura existent
 • Treballar en entorns complexos/tasques heterogènies requisits

Requisits

 • Experiència i coneixements en Windows
 • Experiència i coneixements en Azure
 • Experiència i coneixements en IIS

Requisits desitjables/valorables

 • Experiència i coneixements en Entity Framework/ADO.NET
 • Experiència i coneixements en Transact-SQL
 • Nivell d’idioma anglès

S’ofereix/Oferim

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Contracte indefinit
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional
INSCRIURE'M
 • Referència: Programador .NET
 • Localització: 08192 Sant Quirze del Vallès
 • Compartir:

El nostre client, una important empresa del sector logístic ubicada a la ciutat de Sant Quirze del Vallès (Barcelona), necessita incorporar a diversos perfils de “Programador .NET” en el seu departament de desenvolupament

Funcions

 • Participar en equip creació, desenvolupament d’un programari propi enfocat a la gestió de la cadena de subministrament
 • Col·laborar en la personalització i implantació de solucions

Requisits

 • .NET Framework C# y Visual Studio
 • SQL Server y T-SQL
 • Entity Framework Code First
 • REST (ASP.NET MVC WebAPI 2)
 • HTML5, Javascript, CSS

Requisits desitjables/valorables

 • Stored Procedures con SQL Server
 • .NET Core
 • Jira
 • VB.Net
 • VSTS
 • Git
 • Scrum
 • Unit Testing
 • Inyección dependencias

S’ofereix/Oferim

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Contracte indefinit
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional
INSCRIURE'M
 • Referència: QA Manual
 • Localització: 08820 El Prat de Llobregat
 • Compartir:

El nostre client, una important empresa del sector aeronàutic ubicada a la ciutat del Prat de Llobregat (Barcelona), necessita incorporar a diversos perfils de “QA Manual” en el seu departament de desenvolupament.

Funcions

 • Realització de proves unitàries
 • Realització de proves d’integració
 • Realització de proves funcionals
 • Atenció al detall i recerca de millores contínues

Requisits

 • Experiència i coneixements en desenvolupament
 • Experiència i coneixements en projectes en àmbits o projectes IT
 • Experiència i coneixements en capacitat d’anàlisi funcional i tècnic
 • Experiència i coneixements en Software Development Life Cycle (SLDC)
 • Experiència i coneixements en metodologies àgils

Requisits desitjables/valorables

 • Experiència i coneixements en Gherkin
 • Experiència i coneixements en Specflow/Behaviour-Driven Development (BDD & ATDD)
 • Experiència i coneixements en Jenkins/TFS
 • Experiència i coneixements en Angular/React/Bootstrap/API Rest/Webservices

S’ofereix / Oferim

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • contracte indefinit
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional
INSCRIURE'M
 • Referència: DBA SQL Server
 • Localització: 08019 Barcelona
 • Compartir:

El nostre client, una important empresa multinacional del sector tecnològic ubicada a la ciutat de Barcelona (zona 22 @), necessita incorporar al seu departament de sistemes a un perfil “DBA SQL Server”

Detalls

 • Possibilitat de contractar com a freelance
 • Possibilitat de realitzar jornada parcial (no cal que siguin 40h)

Requisits

 • Experiència i coneixements en sistemes
 • Experiència en la Configuració de bases de dades complexes
 • Experiència en TSQL, stored procedures, functions, jobs
 • Experiència en Moure Grans quantitats de dades mantenint integritat de la base de dades
 • Experiència en Optimització i Rendiment: polítiques de claus primàries, índexos i logs
 • Sobretot experiència en SQL Server 2008 i 2012

S’ofereix / Oferim

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional
INSCRIURE'M
 • Referència: Artificial Intelligence & Data Science
 • Localització: 08174 Sant Cugat del Vallès
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa multinacional del sector tecnològic ubicada a la ciutat de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a un “Artificial Intelligence & Data Science”

Funcions

 • Dissenyar i construir sistemes d’aprenentatge automàtic que processin i classifiquin el contingut de l’escala
 • Capacitat a dirigir tècnicament els projectes d’implantació
 • Capacitat de liderar l’impacte en l’entitat per implantar els projectes
 • Versatilitat en diverses eines
 • Capacitat de definició de casos d’ús
 • Construcció de mineria de dades a gran escala
 • Resolució de problemes de modelatge i classificació en el descobriment i la recerca
 • Avaluar possibles millores, prototips, validar i produir aquestes estratègies

Coneixements

 • Machine learning
 • Deep learning
 • Natural language processing
 • Conceptes d’estadística
 • Sèries temporals
 • Detecció d’anomalies
 • Prediccions
 • Computer vision

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en desenvolupament
 • Experiència i coneixements en desenvolupament
 • Experiència i coneixement en Python/NumPy/Pandes
 • Experiència i coneixement en SciPy/Scikit-learn/NLTK
 • Experiència i coneixement en TensorFlow/Spark

Requisits desitjats

 • Experiència i coneixements com a desenvolupador de projectes d’implantació de solucions basades en Sistemes Cognitius
 • Experiència i coneixements d’eines de machine learning, amb capacitat de parametrització o de desenvolupaments d’integració d’aquests sistemes

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional
INSCRIURE'M
 • Referència: QA Funcional
 • Localització: 08940 Cornellà de Llobregat
 • Compartir:

El nostre client, una important empresa multinacional del sector assegurances ubicada a la ciutat de Cornellà de Llobregat (Barcelona), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a un “QA Funcional”

Funcions

 • Anàlisi d’especificacions i definició de casos de prova, funcionals i d’integració

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en execució de proves i report de defectes
 • Experiència i coneixements en definició i implantació d’estratègies de proves

Requisits desitjats

 • Experiència / coneixements en framework de proves unitària (TestLink)
 • Experiència amb eines de control de versions (GIT/SVN)
 • Experiència en entorns d’integració contínua (Jenkins)
 • Experiència amb eines d’automatització de proves funcionals (Selenium)
 • Coneixements de metodologies àgils

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional
INSCRIURE'M
 • Referència: Maquetador web
 • Localització: 28034 Madrid
 • Compartir:

El nostre client, una important empresa multinacional del sector tecnològic ubicada a la ciutat de Madrid (zona Ramón i Cajal), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a un “Maquetador web”

Funcions

 • Participar en el desenvolupament i maquetació del web
 • Participar en la fase de prova: desenvolupament i proves de cada component assegurant que els nivells d’integració són correctes
 • Resolució d’incidències

Requisits bàsics

 • Experiència com a Maquetador web
 • Experiència com a dissenyador
 • Experiència i coneixements en HTML5/CSS3
 • Experiència en Responsive web design (RWD)

Requisits desitjats

 • Experiència / coneixements en Javascript
 • Experiència / coneixements en UX/UI
 • Experiència treballant amb metodologia Agile/SCRUM
 • Coneixements en idioma anglès

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional
INSCRIURE'M
 • Referència: Liferay developer
 • Localització: 08940 Cornellà de Llobregat
 • Compartir:

El nostre client, una important empresa multinacional del sector de les infraestructures i l’enginyeria situada a la ciutat de Cornellà de Llobregat (Barcelona), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a diversos “Liferay Developer”

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en desenvolupament
 • Experiència i coneixements en Liferay
 • Experiència i coneixements en JAVA/J2EE/Spring

Requisits desitjats

 • Desenvolupament fullstack de portlets/mòduls OSGI, structures/templates
 • Portlets amb Primefaces
 • Experiència amb Blade CLI
 • Bootstrap 3.0
 • IDE IntelliJ
 • Liferay Mobile SDK

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional
INSCRIURE'M
 • Referència: SCRUM Master
 • Localització: 08006 Barcelona
 • Compartir:

El nostre client, una important empresa multinacional del sector turisme situada a la ciutat de Barcelona (zona centre), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a diversos perfils de “SCRUM Master”

Funcions

 • Guiar l’equip sobre com usar les pràctiques Agile/SCRUM
 • Promoure l’autoorganització de l’equip de SCRUM
 • Actuar com Team Coach
 • Eliminar impediments o bloquejadors
 • Construir un ambient fiable i segur
 • Facilitador de treball
 • Presa de decisions i resolució de conflictes
 • Ajuda amb la comunicació interna i externa, millorant la transparència

Requisits  bàsics

 • Experiència i coneixements com SCRUM Màster (desitjable 1 any)
 • Experiència en entorns de desenvolupament de programari
 • Habilitat i coneixement en lideratge (experiència prèvia liderant un equip)
 • Excel·lent habilitat de comunicació i tutoria
 • Bones habilitats i coneixement del lideratge dels servidors, facilitació, coneixement de la situació, resolució de conflictes, millora contínua, empoderament i augment de la transparència
 • Experiència en l’aplicació d’una àmplia varietat de patrons i tècniques ben documentats per omplir els buits intencionals que queden en l’enfocament de SCRUM

Requisits desitjats

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional
INSCRIURE'M
 • Referència: Xamarin developer
 • Localització: 08820 El Prat de Llobregat
 • Compartir:

El nostre client, una important empresa multinacional del sector aeronàutic ubicada a la ciutat del Prat de Llobregat (Barcelona), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a diversos “Xamarin Developer”

¿Funcions del “Xamarin Developer?

 • Desenvolupament
 • Injecció de dependències
 • Creació de proves unitàries
 • Maneig d’arquitectura DDD
 • Reconeixement les deficiències en els sistemes i implementar solucions eficients
 • Integració contínua/deploy continu
 • testing automàtic

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en desenvolupament
 • Experiència i coneixements en Xamarin
 • Experiència i coneixements en Android/iOS
 • Experiència i coneixements en CustomRenders
 • Experiència i coneixements en REST

Requisits destijats

 • Valoren experiència i coneixements en SOLID/MVVM
 • Valoren experiència i coneixements en GIT/Pullrequest
 • Valoren experiència i coneixements en Metodologies Agile/SCRUM

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat / apassionat d’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: Front-end developer
 • Localització: 28034 Madrid
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa multinacional del sector tecnològic ubicada a la ciutat de Madrid (zona Ramón i Cajal), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a diversos “Front-end developer”

¿Requisits del “Front-end developer”?

 • Experiència i coneixements en desenvolupament
 • Experiència i coneixements en Javascript
 • Experiència i coneixements en Angular
 • Experiència i coneixements en EcmaScript6

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en desenvolupament
 • Experiència i coneixements en Javascript
 • Experiència i coneixements en Angular
 • Experiència i coneixements en EcmaScript6

Requisits desitjats

 • Valoren experiència i coneixements en React.js
 • Valoren experiència i coneixements en test unitaris
 • Valoren experiència i coneixements en Bamboo/Jenkins
 • Valoren experiència i coneixements en Grunt/Glup
 • Valoren experiència i coneixements en Java Spring

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat/apassionat de l’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: iOS Developer
 • Localització: 08174 Sant Cugat del Vallès
 • Compartir:

El nostre client, una important empresa multinacional del sector tecnològic ubicada a la ciutat de Madrid (zona Ramón i Cajal), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a un “iOS developer”

¿Funcions del “iOS developer”?

 • Responsable del desenvolupament de diverses apps des de zero
 • Realitzar manteniment i modificacions de les apps
 • Desenvolupament tant en iOS com Android
 • Desenvolupament de nous projectes

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements com a desenvolupador
 • Experiència i coneixements en entorn mobile
 • Experiència i coneixements en iOS
 • Experiència i coneixements en Objective C/Swift

Requisits destijats

 • Valoren experiència i coneixements en MVP/MVVM/MVC
 • Valoren experiència i coneixements en UI Test

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat/apassionat de l’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: iOS Developer
 • Localització: 28034 Madrid
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa multinacional del sector tecnològic ubicada a la ciutat de Madrid (zona Ramón i Cajal), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a un “iOS developer”

¿Funcions del “iOS developer”?

 • Responsable del desenvolupament de diverses apps des de zero
 • Realitzar manteniment i modificacions de les apps
 • Desenvolupament tant en iOS com Android
 • Desenvolupament de nous projectes

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements com a desenvolupador
 • Experiència i coneixements en entorn mobile
 • Experiència i coneixements en iOS
 • Experiència i coneixements en Objective C/Swift

Requisits desitjats

 • Valoren experiència i coneixements en MVP/MVVM/MVC
 • Valoren experiència i coneixements en UI Test

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat/apassionat de l’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: Analista Programador .NET
 • Localització: 17003 Girona
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa del sector tecnològic ubicada a la ciutat de Girona (zona Parc Científic i Tecnològic de Girona), necessita incorporar a diverses persones en el seu departament de desenvolupament a un “Analista Programador .NET”

¿Detalls de la posició del “Analista Programador .NET”?

 • Possibilitat d’integrar-se en un equip format diverses persones
 • Horari flexible: de dilluns a divendres de 8-9h a 17-18h
 • Horari de Juliol-Agost: de dilluns a dijous fan de 8-9h a 17: 30-18h per sortir els divendres a les 15h

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en desenvolupament
 • Experiència i coneixements en .NET/C#/Entity Framework
 • Experiència i coneixements en C#

Requisits desitjats

 • Valoren experiència i coneixements en Visual Studio
 • Valoren experiència i coneixements en SQL Server
 • Valoren experiència i coneixements en WCF/T-SQL/POO

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Contracte indefinit
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat/apassionat de l’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: Salesforce Support Analyst
 • Localització: 08110 Montcada i Reixac
 • Compartir:

Seleccionem Salesforce Support Analyst per un dels nostres clients principals del sector d’alimentació i begudes a Barcelona.

Què faràs amb nosaltres:

 • Suport a usuaris de nivell 1 i nivell 2.
 • Monitorització d’alertes i esdeveniments.
 • Administració sota Salesforce Service Cloud und / order Màrqueting Cloud.
 • Importació i exportació de dades amb Salesforce DataLoader Reporting.

Requisits bàsics

 • Alta capacitat de resolució de problemes.
 • Capcidad de presa de decisions.
 • Actitud didàctica i formativa cap a l’usuari.
 • Domini d’anglès i alemany parlat i escrit, imprescindible.
 • Experiència de suport nivell 1 i 2.
 • Coneixements bàsics de tecnologies Webservices.

Oferta

 • Contracte indefinit
 • Salari competitiu
 • Pla de carrera personalitzat, en funció a les habilitats/capacitats i a les expectatives laborals del treballador
INSCRIURE'M
 • Referència: Ingeniero/a Preventa-Networking (Partner Cisco)
 • Localització: 08950 Esplugues de Llobregat
 • Compartir:

El nostre client, un dels partners més representatius de Cisco a Barcelona, necessita cobrir una vacant d’Enginyer / a prevenda especialista en networking.

Funcions:

Realització de prevendes de múltiples tecnologies, treballant amb els fabricants Cisco i Meraki, realitzant les següents tasques:

 • Disseny de solucions
 • Definició de propostes, selecció d’equipament i productes adequats
 • Presentació i defensa de solucions a clients finals
 • Disseny i dimensionat de serveis professionals de projecte
 • Cotització econòmica de projectes
 • Col·laboració en la definició de la cartera de solucions, avaluant productes i fabricants
 • Desenvolupament de documentació tècnica orientada a la venda de les solucions del portfoli

Requisits bàsics

 • Coneixement tècnic alt en tecnologies de xarxes, valorable seguretat i col·laboració, etc.
 • Capacitat comunicativa i d’interlocució amb client.
 • Estudis mínims enginyeria tècnica o cicle superior (o similar).
 • Carnet de conduir
 • Idiomes: castellà, català, anglès nivell mig / alt

Oferta

Oferim:

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Posició estable-Contractació indefinida
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació continua
 • Plà de carrera profesional (certificacions)
INSCRIURE'M
 • Referència: Javascript developer
 • Localització: 08940 Cornellà de Llobregat
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa multinacional del sector d’assegurances situada a la ciutat de Cornellà de Llobregat (Barcelona), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a diversos “Javascript developer” per a una posició de llarga durada i posició estable.

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixement en desenvolupament
 • Experiència i coneixement en entorn Javascript
 • Experiència i coneixement en Angular.js

Requisits desitjats

 • Valoren coneixements i experiència en Angular 2/4/5
 • Valoren coneixements d’idioma anglès

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat / apassionat d’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

 

INSCRIURE'M
 • Referència: Digital Analytics Consultant
 • Localització: 08940 Cornellà de Llobregat
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa del sector assegurances ubicada a la ciutat de Cornellà de Llobregat (Barcelona), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a un “Digital Analytics Consultant” per a un important projecte de llarga durada i posició estable

Funcions

 • Rol de suport transversal als projectes
 • Implementació tècnica de solucions d’analítica digital a través d’eines
 • Desenvolupament de projectes tant en plataformes mobile com a web
 • Seguiment multidomini i multidispositiu d’usuaris

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixement en Dynamic Tag Manager/Google Tag Manager
 • Experiència i coneixement en Tag Management (TMS)/Tealium IQ/Signal/Ensighten
 • Experiència i coneixement en AT Internet/Google Analytics
 • Experiència i coneixement en Adobe Analytics

Requisits desitjats

 • Valoren coneixements en metodologies Agile/SCRUM
 • Valoren coneixements en Customer Rate Optimization (CRO)
 • Valoren coneixements en AB Testing (Adobe Target, Optimizely)
 • Valoren coneixements en Customer Experience Management (CEM) como Lycky Orange/Hotjar/CrazyEgg
 • Valoren coneixements en Javascript/Angular/JQuery
 • Valoren coneixements en Tableau
 • Valoren nivell d’idioma anglès

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat / apassionat d’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: .NET Developer (con Azure)
 • Localització: 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa multinacional del sector tecnològic ubicada a la ciutat de Pozuelo d’Alarcón (Madrid), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a un “.NET Developer (Azure)” per a una posició de llarga durada i posició estable.

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en desenvolupament i gestió
 • Experiència i coneixements en .NET/MVC/WebApi
 • Experiència i coneixements en JSON/Javascript/NoSQL
 • Experiència i coneixements en arquitectura Azure (table storage, queue storage, service bus, cau, notification hub, etc.)

Requisits destijats

 • Valoren experiència i coneixement en desenvolupaments àgils (SCRUM, TFS, proves unitàries)
 • Valoren experiència i coneixement en DocDB, TableStorage, B2C, AppInsight, Web Jobs, etc
 • Valoren nivell anglès

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat / apassionat d’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: Arquitecte Azure
 • Localització: 08902 Hospitalet de Llobregat
 • Compartir:

El nostre client, una important empresa del sector gestió integral d’informació, coneixement, formació i programari dirigides ubicada a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), necessita incorporar al seu departament de sistemes a un “Arquitecte Azure” per a una posició de llarga durada i posició estable.

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en sistemes
 • Experiència i coneixements en administració en entorns Windows/Linux
 • Experiència i coneixements en Windows Server
 • Experiència i coneixements en implementació d’arquitectures basades en Azure Cloud (modalitat Iass/PaaS)
 • Experiència i coneixements en eines de deploy/release (VSTS/Octopus/otras)
 • Experiència i coneixements en Powershell
 • Experiència i coneixements en entorns CI/CD

Requisits desitjats

 • Valoren experiència i coneixements en anàlisi, disseny, implementació, desplegament, configuració i manteniment d’aplicacions en Azure
 • Valoren experiència i coneixements en metodologies àgils
 • Valoren experiència en DevOps

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportada pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat/apassionat d’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: Data Scientist
 • Localització: 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa multinacional del sector tecnològic situada a la ciutat de Pozuelo de Alarcón (Madrid), necessita incorporar en el seu departament de desenvolupament a un perfil “Data Scientist” per a un important projecte de llarga durada i posició estable

Detalls de la posició?

 • Horari flexible
 • Disponibilitat per poder realitzar algun viatge a nivell estatal/europeu

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en desenvolupament
 • Experiència i coneixements en adquisició, preparació i modelatge de dades a escala
 • Experiència i coneixements en Phyton/Scala
 • Experiència i coneixements en Hadoop/Spark/Hive
 • Experiència i coneixements en Agile/SCRUM

Requisits destijats

 • Valorable coneixements experiència com devops (desitjable 1 any)
 • Valorable coneixements en Azure (Data Factory Data Lake)
 • Valorable coneixements en C#/TSQL/U-SQL/PowerShell
 • Valorable coneixements en PowerBI
 • Valorable coneixements en Visual Studio Team Services
 • Valorable coneixements en serveis d’integració
 • Valorable coneixements en plantilles ARM
 • Valorable coneixement d’idioma anglès

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat/apassionat de l’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: React developer
 • Localització: 08006 Barcelona
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa multinacional del sector turisme situada a la ciutat de Barcelona (zona centre), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a diversos perfils de “React developer” per a un important projecte de llarga durada i posició estable.

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en desenvolupament
 • Experiència i coneixements en Javascript
 • Experiència i coneixements en React

Requisits destijats

 • Valorable coneixements en Knockout.js
 • Valorable coneixements en SASS o LESS
 • Valorable coneixements en .NET
 • Valorable coneixements en AzureValorable co
 • neixement d’idioma anglès

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat / apassionat d’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: Back-end developer .NET
 • Localització: 28027 Madrid
 • Compartir:

El nostre client, una important empresa internacional del sector editorial i publicacions ubicada a la ciutat de Madrid (zona Carabanchel), necessita incorporar a diverses persones en el seu departament de desenvolupament a un “Back-end developer .NET” per a un important projecte de llarga durada i posició estable

¿Detalls de la posició?

 • Durada projecte: mínim 3 anys
 • Flexibilitat horari d’entrades i sortides
 • Divendres mitja jornada
 • Jornada intensiva de 3 mesos

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en desenvolupament
 • Experiència i coneixements en Entity Framework/Linq/SQL Server
 • Experiència i coneixements en entorn ASP.NET/C#/MVC

Requisits desitjats

 • Valoren experiència i coneixements en JQuery/AJAX
 • Valoren coneixements idioma anglès

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat/apassionat de l’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: QA Automation
 • Localització: 08005 Barcelona
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa multinacional del sector mèdic ubicada a la ciutat de Barcelona (zona 22 @), necessita incorporar al seu departament de disseny a un “QA Automation” per a una posició de llarga durada i posició estable

Funcions

 • Responsable de l’estimació, disseny, desenvolupament i manteniment de scripts d’automatització de proves funcionals i de regressió
 • Anàlisi dels requisits comercials
 • Disseny i desenvolupament de noves característiques/marcs de prova automatitzats
 • Donar suport a les activitats generals de control de qualitat, com el desenvolupament de l’enfocament de prova, els casos de prova i l’execució de prova manual segons sigui necessari
 • Treballarà estretament amb el desenvolupament d’aplicacions i altres equips tècnics per comprendre com els canvis en el producte de programari afecten el manteniment dels scripts de prova

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en desenvolupament
 • Experiència i coneixements en automatització de proves (RESTful Web Services)
 • Experiència i coneixements en AngularJS/Cucumber

Requisits destijats

 • Valoren coneixements en metodologies Agile/SCRUM
 • Valoren coneixements de les eines Jenkins/Atlassian

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat/apassionat de l’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: Analista Programador .NET
 • Localització: 08029 Barcelona
 • Compartir:

Missió

En Trentia Consulting, empresa Gold Partner de Microsoft, especialitzada en web Portals, Cloud, Mobilitat, BI, Aplicacions a mida, etc., situada a Barcelona ciutat, estem ampliant la nostra plantilla interna i volem apostar per un “Analista Programador .NET” professional i apassionat per la tecnologia, que vulgui créixer amb nosaltres treballant en diferents projectes i varietat de tecnologia.

En Trentia Consulting seguim l’evolució de les tecnologies Microsoft, desenvolupant aplicacions multidispositiu per a projectes clau, treballant en equip i aplicant metodologies àgils en un entorn dinàmic i innovador

Funcions

Tindràs l’oportunitat de treballar en diversitat de projectes per a clients de renom, utilitzant les tecnologies més modernes de Microsoft i .NET (C #, ASP.NET MVC, MS SQL Server, Entity Framework, etc.), Best Practices, metodologies àgils (Scrum ) i disseny web responsive. També utilitzaràs altres tecnologies, com JavaScript (AngularJS, JQuery), SharePoint, Xamarin per a desenvolupament d’aplicacions mòbils Android i/o iOS, Power BI, i moltes altres tecnologies que consideris útils per als projectes en els que participis i amb les que vulguis treballar.

Requisits bàsics

 • .NET
 • C#
 • ASP.NET MVC
 • MS SQL Server
 • Entity Framework

Requisits destijats

 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • AngularJS
 • jQuery
 • MySQL
 • SharePoint 2013 & 2016
 • Xamarin & Xamarin Forms
 • Power BI
 • SQL Server Services

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat/apassionat de l’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: Fullstack developer
 • Localització: 08940 Cornellà de Llobregat
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa multinacional del sector d’assegurances situada a la ciutat de Cornellà de Llobregat (Barcelona), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a diversos “Fullstack developer” per a una posició de llarga durada i posició estable.

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixement en desenvolupament
 • Experiència i coneixement en entorn .NET
 • Experiència i coneixement en Node.js
 • Experiència i coneixement en Angular

Requisits desitjats

 • Valoren coneixements en idioma anglès

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat/apassionat de l’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: .NET Developer
 • Localització: 08820 El Prat de Llobregat
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa multinacional del sector aeronàutic ubicada a la ciutat del Prat de Llobregat (Barcelona), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a diversos “.NET Developer” per a una posició de llarga durada i posició estable

Funcions

 • Coneixement de programació estructurada i ús de patrons de disseny d’arquitectura (per exemple, N-Capes)
 • Entendre requeriments de disseny funcionals i tècnics
 • Dissenyar, implementar i testejar solucions tècniques

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixement en desenvolupament
 • Experiència i coneixement en entorn .NET/C#/MVC
 • Experiència i coneixement en Javascript/HTML5/CSS3

Requisits destijats

 • Valoren experiència i coneixements en GIT/Pullrequest
 • Valoren experiència i coneixements en ADO.NET/Entity Framework
 • Valoren experiència i coneixements en API REST
 • Valoren experiència i coneixements en SQL Server
 • Valoren experiència i coneixements en Webservice WCF/WindowsService WCF
 • Valoren experiència i coneixements en metodologies AGILE/SCRUM

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat/apassionat de l’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: Sharepoint developer
 • Localització: 08019 Barcelona
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa del sector tecnològic ubicada a la ciutat de Barcelona (zona 22 @), necessita incorporar una persona en el seu departament de desenvolupament a un “Sharepoint developer” per a un important projecte de llarga durada i posició estable.

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en desenvolupament
 • Experiència i coneixements en Sharepoint 2007/2010/2013/2016
 • Desenvolupament avançat de scripts amb PowerShell
 • Configuració de workflows de Sharepoint

Requisits destijats

 • Coneixements avançats d’API client i servidor de SharePoint
 • Desenvolupament avançat de scripts amb PowerShell
 • Creació i configuració de llocs (plantilla de publicació), columnes de lloc, content types, llistes, biblioteques, configuració de workflows de Sharepoint, masterpages, layouts)
 • Coneixements de gestió de permisos de SharePoint
 • Coneixements generals de SharePoint (Administració central (nocions), creació d’aplicacions web, col·leccions de llocs, configuració d’aplicacions de servei, etc.)
 • Coneixements generals SharePoint motor
 • Desplegament de solucions amb PowerShell
 • JS, Jquery
 • Coneixements de HTML/CSS
 • Coneixements de SQL

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat/apassionat de l’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: Android developer
 • Localització: 08940 Cornellà de Llobregat
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa del sector assegurances ubicada a la ciutat de Cornellà de Llobregat (Barcelona), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a un “Android developer” per a un important projecte de llarga durada i posició estable.

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en desenvolupament
 • Experiència i coneixements en entorn Android
 • Experiència i coneixements en Android SDK/Android Studio

Requisits desitjats

 • Valoren experiència i coneixements en iOS
 • Valoren experiència i coneixements en Xamarin
 • Valoren experiència i coneixements en serveis REST
 • Valoren experiència i coneixements en Test unitaris
 • Valoren experiència i coneixements en patrons de disseny

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat/apassionat de l’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: Front-end senior developer
 • Localització: 08820 El Prat de Llobregat
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa multinacional del sector aeronàutic ubicada a la ciutat del Prat de Llobregat (Barcelona), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a un “Front-end sènior developer” per a una posició de llarga durada i posició estable.

Requisits bàsics

 • Experiència prèvia amb JavaScript, ECMA2015 o superior
 • Programació funcional amb JavaScript
 • Unit Testing en JavaScript
 • Fluïdesa amb HTML5 i CSS3 a nivell de programador
 • React.js i Redux (alternativament un altre framework similar com Angular, Knockout, etc.)
 • Capacitat de treball en equip, flexibilitat i ganes d’aprendre

Requisits destijats

 • Experiència amb SASS
 • Experiència amb Serveis REST
 • Experiència amb JQuery
 • Experiència amb AngularJS 2
 • Experiència amb NODE.JS
 • Amplis coneixements de Javascript Orientat a Objectes (POO)
 • Experiència amb aplicacions SPA
 • Ús fluid de control de versions GIT
 • Participació en equips amb metodologia AGILE (KANBAN, SCRUM)
 • Experiència amb eines de gestió (Jira, Confluence)
 • Experiència optimitzant la velocitat en aplicacions web (bon ús d’angular 2 per a un bon rendiment, compilació AOT/JIT)
 • Execució de proves unitàries en javascript (TDD) amb frameworks com Jasmine, karma, istanbul, qUnit
 • Valorable coneixement de DDD i patrons de disseny
 • Coneixements de repositoris de codi
 • Experiència en processos d’integració contínua (VSTS)

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat/apassionat de l’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: Fullstack developer
 • Localització: 08902 Hospitalet de Llobregat
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa de solucions d’informació, formació i programari per a professionals ubicada a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a un “Fullstack developer” per a una posició de llarga durada i posició estable.

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixement en C#/WebApi/MVC/REST
 • Experiència i coneixement en Javascript/AngularJS/Bootstrap/HTML
 • Experiència i coneixement en GIT/Github
 • Experiència i coneixement en SQL

Requisits destijats

 • Valoren experiència i coneixements en Azure WebApps/Webjobs/AzureAD
 • Valoren experiència i coneixements en Redis/ServiceBus/OIDC/OAuth2
 • Valoren experiència i coneixements en MsTesT

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat/apassionat de l’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: Sharepoint Developer
 • Localització: 28014 Madrid
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa multinacional del sector assegurances ubicada a la ciutat de Madrid (zona centre), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a un “Sharepoint Developer” per a un important projecte de llarga durada i posició estable.

Com motivació extra de la posició, l’equip tècnic està treballant amb la versió 2016.

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en desenvolupament
 • Experiència i coneixements en Sharepoint 2007/2010/2013/2016
 • Actualment estan treballant amb la versió 2016

Requisits desitjats

 • Coneixements avançats d’API client i servidor de SharePoint
 • Desenvolupament avançat de scripts amb PowerShell
 • Creació i configuració de llocs (plantilla de publicació), columnes de lloc, content types, llistes, biblioteques, configuració de workflows de Sharepoint, masterpages, layouts)
 • Coneixements de gestió de permisos de SharePoint
 • Coneixements generals de SharePoint (Administració central (nocions), creació d’aplicacions web, col·leccions de llocs, configuració d’aplicacions de servei, etc.)
 • Coneixements generals SharePoint motor
 • Desplegament de solucions amb PowerShell
 • JS, Jquery
 • Coneixements de HTML/CSS
 • Coneixements de SQL

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat/apassionat de l’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: Node.js Developer
 • Localització: 08940 Cornellà de Llobregat
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa multinacional del sector assegurances ubicada a la ciutat de Cornellà de Llobregat (Barcelona), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a un “NODE.JS Developer” per a una posició de llarga durada i posició estable.

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en desenvolupament
 • Experiència i coneixements en Node.js
 • Experiència i coneixements en Angular

Requisits desitjats

 • Valoren experiència i coneixements en Javascript/JQuery
 • Valoren experiència i coneixements en React.js/Typescript
 • Valoren experiència i coneixements en HTML5/CSS3
 • Valoren experiència i coneixements en API REST
 • Valoren experiència i coneixements en MySQL/MongoDB/Redis
 • Valoren experiència i coneixements en metodologies AGILE & SCRUM

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat/apassionat de l’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: Liferay Developer
 • Localització: 08940 Cornellà de Llobregat
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa multinacional del sector assegurances ubicada a la ciutat de Cornellà de Llobregat (Barcelona), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a un “Liferay Developer” per a una posició de llarga durada i posició estable.

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en desenvolupament
 • Experiència i coneixements en Liferay/JAVA/Spring

Requisits desitjats

 • Experiència i coneixements en JSON/AJAX
 • Experiència i coneixements en alguna base de dades (BBDD)

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat / apassionat d’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: Front-end developer
 • Localització: 08006 Barcelona
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa multinacional del sector tecnològic ubicada a la ciutat de Barcelona (zona 22 @), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a un “Front-end developer” per a una posició de llarga durada i posició estable

Detalls de la posició

 • Posició per a diversos projectes dins de la companyia (però especialment, per un de molt important del sector turisme)
 • Horaris flexibles d’entrada i sortida
 • Divendres intensiu

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en desenvolupament i àmbit web
 • Experiència i coneixements en Javascript/Angular/NodeJS
 • Coneixements en Knockout.js/JQuery/SASS/LESS

Requisits desitjats

 • Experiència i coneixements en ReactJS/Redux/Redux-Saga
 • Valoren coneixements i experiència en .NET/C#
 • Valoren coneixements i experiència en HTML5/CSS3
 • Valoren coneixements i experiència en Cloud-Base (Azure)
 • Valoren coneixements i experiència en GIT
 • Valoren coneixements i experiència en Docker/Kubertenes

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat/apassionat de l’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: Software architect
 • Localització: 08820 El Prat de Llobregat
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa multinacional del sector aeronàutic ubicada a la ciutat del Prat de Llobregat (Barcelona), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a un “Software architect” per a una posició de llarga durada i posició estable

Funcions

 • Com a part de l’equip d’arquitectura tècnica, oferim fulls de ruta tecnològiques que guien l’evolució dels nostres sistemes, barrejant elements com tecnologies actuals i emergents
 • Avaluar les tecnologies, eines i serveis que formen part dels fulls de ruta tecnològiques o per sol·licitud
 • Comprendre els requeriments empresarials i els requisits i l’impacte creuat/intercomunitari
 • Supervisar el compliment de l’arquitectura dels equips de desenvolupament, ajudar-los a entendre i posseir dissenys d’arquitectura, i obtenir retroalimentació per millorar
 • Assegurar el compliment de tots els requisits (qualitat, seguretat, etc.) respectant tots els principis arquitectònics
  metodologia Agile

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en desenvolupament
 • Experiència i coneixements en .NET/Javascript
 • Coneixement en Visual Studio, Team Foundation Server, integració contínua i enfocaments de desplegament continu
 • Coneixement sobre Cloud (patrons de disseny)
 • Coneixements sobre models de dades relacionals i models NoSQL
 • Coneixement d’arquitectures i patrons de programari (SOA, EDA, client/servidor, computació distribuïda, BFF, etc.)
 • Principis d’enginyeria de programari forts (SOLID, DRY, KISS, YAGNI, etc.) i habilitats analítiques

Requisits desitjats

 • Llicenciat/Graduat o experiència equivalent amb competència demostrada

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat / apassionat d’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: Technical Lead .NET
 • Localització: 08820 El Prat de Llobregat
 • Compartir:

Missió

El nostre client, una important empresa multinacional del sector aeronàutic ubicada a la ciutat del Prat de Llobregat (Barcelona), necessita incorporar al seu departament de desenvolupament a un Technical Lead .NET per a una posició de llarga durada i posició estable.

Requisits bàsics

 • Experiència i coneixements en desenvolupament
 • Experiència en gestió d’equips com a líder tècnic
 • Experiència amb frameworks i eines web, disseny i implementació d’API REST
 • Experiència amb metodologies Agile/SCRUM
 • Experiència de desenvolupament de back-end (C#/Webservice WCF/WindowsService WCF)
 • Experiència treballant amb DB relacional (SQL SERVER)
 • Comprensió de l’arquitectura de micro-serveis, contenidors (Docker) i tecnologies al núvol (AWS)
 • Experiència treballant amb equips que utilitzen integració contínua, desplegament continu i proves automatitzades amb interaccions d’una setmana, eines de desenvolupament de programari àgils
 • Bona comprensió de les tecnologies i plataformes frontals (JavaScript/HTML5/CSS3)
 • Experiència amb ALM/Visual Studio Team Services
 • Experiència amb GIT/Pullrequest

Requisits destijats

 • Valorable conocimiento de idioma inglés
 • Experiencia trabajando con equipos de desarrollo distribuidos a nivel mundial
 • Experiencia en la gestión de relaciones complejas de socios de desarrollo y de terceros

Oferta

 • Incorporació immediata a una empresa en creixement i amb un excel·lent entorn de treball
 • Salari en funció de l’experiència i qualificació tècnica aportat pel candidat
 • Beneficis socials
 • Formació contínua i pla de carrera professional

Necessitem incorporar una persona resolutiva, creativa, innovadora i que sigui un enamorat / apassionat d’entorn .NET. T’ho perdràs? Uneix-te a nosaltres!

INSCRIURE'M
 • Referència: PHP Developer - Privalia
 • Localització: 08005 Barcelona
 • Compartir:

We are looking for a PHP Engineer, a very talented profile using back-end technologies to join our PHP engineering team. This candidate will participate in the analysis, design and development phases of several new projects in our company, using advanced back-end technologies in order to guarantee performance, code quality and maintainability of our platform.

This profile must be used to work with new web technologies and within an agile development environment.

Requisitos básicos

 • University degree in Computer Science or a related field
 • 4 years on experience in PHP Development
 • 3 years on experience in MySQL Development
 • Strong knowledge using PHP Frameworks suh as Symfony and Zend Framework
 • API development, webservices, REST
 • Caché management: Redis: Memcached
 • Performance: techniques and tools to optimize high traffic websites
 • ElasticSearch knowledge will be a plus
 • Experience working with Subversion or GIT environments
 • English and Spanish mandatory

Requisitos deseados

 • Proactive and dynamic person, motivated to grow within technology team
 • Person who bring new ideas and proposals to our team
 • Motivated on using up-to-date technologies

Oferta

 • A harmonious, informal, international and playful work environment
 • Work with modern technologies, processes and consumer facing products
 • You will be provided with brand new equipment on joining
 • Access to tools and resources to do your job (pluralsight training, time dedicated to learn new technologies, free conference assistance, internal engineering culture…)
 • Continuous Deployment of product changes to get rapid feedback about your work
 • A challenging environment & room for innovation
 • Flat hierarchy
 • Work in an Agile environment
 • Great work atmosphere
 • Awesome office in the 22@, Barcelona
 • Team building events
 • Flexible working schedule
 • Free afternoons on Friday
INSCRIURE'M
 • Referència: JavaScript Front End Developer – Privalia
 • Localització: 08005 Barcelona
 • Compartir:

We are looking for a Front-End Engineer, a very talented JavaScript profile to join our frontend engineering team. This candidate will participate in the analysis, design and development phases of several new projects in our company, using advanced frontend technologies in order to guarantee performance, code quality and maintainability of our platform. This candidate must be used to work with new web technologies and within an agile development environment.

Requisitos básicos

 • University degree in Computer Science or a related field
 • Proficient in English language
 • 3 years on experience in Frontend development, prefer working with agile methodologies
 • Solid experience using DHTML/HTML5/CSS3
 • High level in JavaScript development
 • Experience developing complex websites using REST
 • Experience interpreting JSON documents using JavaScript
 • Skilled on improving performance in high load websites
 • Experience using templates systems (Handlebars or similar)
 • Cross-browser development skills
 • Data oriented development skills (analytics, A/B testing, etc.)
 • Experience developing JavaScript TDD/BDD
 • Experience with React.js
 • Knowledge about Node.js
 • Experience developing Mobile applications

Requistos deseados

 • Experience working with Subversion or GIT environments
 • Proactive and dynamic person, motivated to grow within technology team
 • Person who bring new ideas and proposals to our team

Oferta

 • A harmonious, informal, international and playful work environment
 • Work with modern technologies, processes and consumer facing products
 • You will be provided with brand new equipment on joining
 • Access to tools and resources to do your job (pluralsight training, time dedicated to learn new technologies, free conference assistance, internal engineering culture…)
 • Continuous Deployment of product changes to get rapid feedback about your work
 • A challenging environment & room for innovation
 • Flat hierarchy
 • Work in an Agile environment
 • Great work atmosphere
 • Awesome office in the 22@, Barcelona
 • Team building events
 • Flexible working schedule
 • Free afternoons on Friday
INSCRIURE'M
 • Referència: Java Architect - Privalia
 • Localització: 08005 Barcelona
 • Compartir:

Mission

We’re looking for a Java Architect to lead web development projects. If you are a team leader with a passion for Java, including Spring Boot and microservices, this role will allow you to learn and develop new skills.

Role

 • You will work on challenging projects, to build the new platform with total freedom, and new technologies
 • Estimating development tasks, pointing out risks, required provisions and limitations in the process
 • Performing regular code reviews and sharing best practices
 • Defining release strategies (including branching, CI and development workflows)
 • Debugging the whole application stack and define debugging strategies

Requisitos básicos

 • Experience in leading Java based web projects
 • Deep knowledge of Java
 • Strong capacity to identify requirements and define technical solutions
 • Experience developing RESTful Web Services
 • Solid interpersonal skills
 • Strong verbal and written English language skills

Requisitos deseados

 • Building tools like Maven
 • Version control tools, especially Git
 • NoSQL
 • Event Driven (Kafka, RabbitMQ)
 • Search Engine ElasticSearch
 • Netflix OSS, Spring Boot, Hystrix
 • Design patterns and clean code
 • Testing at all levels: unit, integration, functional and performance
 • English and Spanish mandatory, French, would be an asset

Oferta

 • A harmonious, informal, international and playful work environment
 • Work with modern technologies, processes and consumer facing products
 • You will be provided with brand new equipment on joining
 • Access to tools and resources to do your job (pluralsight training, time dedicated to learn new technologies, free conference assistance, internal engineering culture…)
 • Continuous Deployment of product changes to get rapid feedback about your work
 • A challenging environment & room for innovation
 • Flat hierarchy
 • Work in an Agile environment
 • Great work atmosphere
 • Awesome office in the 22@, Barcelona
 • Team building events
 • Flexible working schedule
 • Free afternoons on Friday