Curs de calendari

[:es]Hablar en público y presentaciones eficaces[:ca]Parlar en públic i presentacions efectives[:]
[:es]Hablar en público y presentaciones eficaces[:ca]Parlar en públic i presentacions efectives[:]
[:es]Hablar en público y presentaciones eficaces[:ca]Parlar en públic i presentacions efectives[:]

[:es]Hablar en público y presentaciones eficaces[:ca]Parlar en públic i presentacions efectives[:]

[:es]Parte 1: Hablar en público

Objetivos

 • Aprender a gestionar el miedo y las inseguridades que nos provoca hablar en público
 • Eliminar las barreras que nos impiden ser naturales cuando hablamos delante de una audiencia
 • Adquirir técnicas de oratoria para comunicar con seguridad y credibilidad ante todo tipo de público: clientes, empleados, colegas, directivos, alumnos, etc.
 • Mejorar la comunicación verbal y no verbal como elemento de persuasión y seducción de audiencias

Contenidos

 • Superación del miedo escénico y recursos para controlar los nervios.
 • Cómo causar una buena primera impresión.
 • Autopresentación. Análisis de debilidades y fortalezas de los participantes.
 • El lenguaje verbal: estructura, brevedad, claridad. Eliminación de tics.
 • El lenguaje no verbal: proxemia, postura, gestos, expresión facial, contacto visual con el público y actitud.
 • El lenguaje paraverbal: entonación, volumen, ritmo y uso de los silencios.
 • Técnica vocal: recursos para mejorar la articulación y expresividad de nuestra voz.
 • Juegos expresivos para ganar autoconfianza y técnicas de improvisación.

Parte 2: Presentaciones eficaces

Objetivos

 • Utilizar los elementos verbales y no verbales de las presentaciones en público para ganar impacto e influencia
 • Adaptar las presentaciones al tipo de audiencia y al objetivo marcado de inicio
 • Realizar presentaciones atractivas que logren captar la atención y seducir a la audiencia
 • Evitar los errores más comunes en las presentaciones en PowerPoint

Contenidos

 • Factores a tener en cuenta en la preparación de una intervención
 • Planificación del discurso ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo?
 • Ejecución en los momentos clave: inicios y finales de impacto
 • La relación con el público: captar la atención, motivar, responder preguntas
 • Recursos de soporte a la memoria â?? mapas mentales
 • Qué hacer cuando nos quedamos en blanco
 • Interacción con recursos de soporte (proyecciones, presentaciones en power-point…)
 • Diseño de la presentación â?? cómo evitar presentaciones monótonas
 • Cómo evitar el síndrome â??muerte por PowerPoint
 • Realización de presentación con PowerPoint y análisis personalizado de cada participante

Metodología

Práctica y vivencial. Grabación en vídeo de los asistentes y visualización para promover la reflexión e interiorización de los conceptos teóricos.

Cada participante podrá valorar sus habilidades de comunicación. Se hará un asesoramiento personalizado.

Esta formación se adaptará en función a las necesidades del grupo.

Formador

Lourdes López | Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Inteligencia Emocional y Coaching en el entorno laboral. Más de 15 años de experiencia en el entorno multinacional. Formadora en habilidades de comunicación personal y profesional. Coach en preparación de ponencias. Amplia experiencia en formaciones para empresas y entrenamientos personales de directivos y profesionales de sectores diversos.[:ca]Part 1: Parlar en públic

Objectius

 • Aprendre a gestionar la por i les inseguretats que ens provoca parlar en públic
 • Eliminar les barreres que ens impedeixen ser naturals quan parlem davant d’una audiència
 • Adquirir tècniques d’oratòria per comunicar amb seguretat i credibilitat davant tot tipus de públic: clients, empleats, col·legues, directius, alumnes, etc.
 • Millorar la comunicació verbal i no verbal com a element de persuasió i seducció d’audiències

Continguts

 • Superació de la por escènica i recursos per controlar els nervis.
 • Com causar una bona primera impressió.
 • Autopresentació. Anàlisi de debilitats i fortaleses dels participants.
 • El llenguatge verbal: estructura, brevetat, claredat. Eliminació de tics.
 • El llenguatge no verbal: proxèmia, postura, gestos, expressió facial, contacte visual amb el públic i actitud.
 • El llenguatge paraverbal: entonació, volum, ritme i ús dels silencis.
 • Tècnica vocal: recursos per millorar l’articulació i expressivitat de la nostra veu.
 • Jocs expressius per guanyar autoconfiança i tècniques d’improvisació.

Part 2: Presentacions efectives

Objectius

 • Utilitzar els elements verbals i no verbals de les presentacions en públic per guanyar impacte i influència
 • Adaptar les presentacions al tipus d’audiència i l’objectiu marcat d’inici
 • Realitzar presentacions atractives que aconsegueixin captar l’atenció i seduir l’audiència
 • Evitar els errors més comuns en les presentacions en PowerPoint

Continguts

 • Factors a tenir en compte en la preparació d’una intervenció
 • Planificació del discurs Què dir? Com dir-ho?
 • Execució en els moments clau: inicis i finals d’impacte
 • La relació amb el públic: captar l’atenció, motivar, respondre preguntes
 • Recursos de suport a la memòria – mapes mentals
 • Què fer quan ens vam quedar en blanc
 • Interacció amb recursos de suport (projeccions, presentacions en power-point …)
 • Disseny de la presentació – com evitar presentacions monòtones
 • Com evitar la síndrome “mort per PowerPoint
 • Realització de presentació amb PowerPoint i anàlisi personalitzat de cada participant

Metodología

Pràctica i vivencial. Enregistrament en vídeo dels assistents i visualització per promoure la reflexió i interiorització dels conceptes teòrics.

Cada participant podrà valorar les seves habilitats de comunicació. Es farà un assessorament personalitzat.

Aquesta formació s’adaptarà en funció a les necessitats del grup.

Formador

Lourdes López | Llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l’entorn laboral. Més de 15 anys d’experiència en l’entorn multinacional. Formadora en habilitats de comunicació personal i professional. Coach en preparació de ponències. Ã?mplia experiència en formacions per a empreses i entrenaments personals de directius i professionals de sectors diversos.[:]

Formulari d’inscripció

Dades de l'empresa

Sí, estic interessat en la bonificació de la formació amb els crèdits que disposa la meva empresa de la Fundació Estatal

Dades participant

Informació bàsica sobre protecció de dades. Responsable: Trentia Consulting S.L. i Trentia Learning S.L. Finalitat: gestió de cursos, seminaris, comunicacions telefòniques i electròniques i enviament de newsletters. Legitimació: consentiment de l'interessat. Destinataris: no se cedeixen dades a tercers. Drets: els establerts en el Reglament (UE) 2016/679, exercint-los a través de l?enviament de peticions a administracion@trentia.es. Informació addicional: Pots consultar la informació detallada aquí.

FORMA DE PAGAMENT:

L'import del curs és de 350€ + 21% IVA  = 423.5€

Per formalitzar el pagament s’haurà de fer una transferència amb un màxim de 7 dies abans de la data d'inici al següent número de compte bancari:

 • IBAN: ES28 1465 0120 3419 0048 3616
 • Codi BIC/SWIFT: INGDESMMXXX

En el concepte s’hi haurà d'indicar el teu nom i cognoms i remetre'ns el comprovant de transferència al següent email: administracion@trentia.es

Un cop rebut el comprovant donarem per formalitzada la inscripció.

SOL·LICITAR INFORMACIÓ
 • Data curs Properament
 • Durada [:es]12 horas[:ca]12 hores[:]
 • Horari [:es]De 9:30 a 13:30 horas[:ca]De 9:30 a 13:30 hores[:]
 • Preu 350€ [:es](incluye: material docente y coffe break)[:ca](inclou: material docent i coffe break)[:]
 • Modalitat presencial
 • Formador Lourdes López
  Lourdes López
  Consultora, formadora i coach recursos humansConsultora, formadora y coach recursos humanos
 • Localització Universitat Pompeu Fabra. Carrer Balmes 132-134 Barcelona. Me quiero hacer el mostacho viernes tarde-noche:
 • Bonificació Aquest curs es pot subvencionar amb els crèdits de la Fundació Estatal. En cas d'estar interessat en la gestió, haureu de comunicar-lo al formulari d'inscripció.
 • Més informació Pilar Conesa Pellicer
  Pilar Conesa
  Email: pconesa@trentia.es
  Telèfon: 689 54 90 41
  Mòbil: 934 198 864

CURSOS RELACIONATS

Curs SharePoint Online
3 i 10 desembre 2018
Curs SharePoint Online
SharePoint Online és un servei basat en el núvol que ajuda a les organitzacions compartir i col·laborar amb altres usuaris. Amb SharePoint, que pot tenir accés als llocs interns, documents i altra informació des de qualsevol lloc: a l’oficina, a casa, o des d’un dispositiu mòbil. L’ús de SharePoint a l’empresa optimitza el flux de […]
Creació d’Apps corporatives amb Microsoft Office 365 PowerApps i Flow
[:es]29 de Noviembre 2018[:ca]29 de Novembre 2018[:]
Creació d’Apps corporatives amb Microsoft Office 365 PowerApps i Flow
Objectius Conèixer PowerApps i Flow i com encaixen aquestes eines en l?ecosistema Office 365 Aprendre els fonament del desenvolupament d?Apps amb PowerApps Aprendre a crear fluxos de treball amb Flow Integrar aquestes dues tecnologies per tal de crear soluciones de negoci connectades a les teves dades Publicar aquestes soluciones i compartir-les amb els usuaris de […]
Curs Microsoft Office 365
[:es]27 de noviembre de 2018[:ca]27 de novembre de 2018[:]
Curs Microsoft Office 365
Treballa millor en equip, des de qualsevol lloc i amb confiança amb la nova versió de la popular eina ofimàtica. Microsoft Office 365 és un conjunt d’eines que permeten treballar de forma col·laborativa i eficaç entre equips, amb múltiples dispositius, des de qualsevol lloc i amb total seguretat per les seves dades. Objectius Obtenir una visió […]
Curs presentacions en públic d’impacte
15, 22 i 29 de novembre de 2018
Curs presentacions en públic d’impacte
Objectius Aprendre a gestionar la por i les inseguretats que ens provoca parlar en públic. Eliminar les barreres que ens impedeixen ser naturals quan parlem davant d’una audiència. Adquirir tècnica d’oratòria per comunicar amb seguretat i credibilitat davant tot tipus de públic: clients, empleats, col·legues, directius, alumnes, etc. Millorar la comunicació verbal i no verbal com a element […]