Cursos i seminaris

[:es]Qué es y cómo te afecta la protección de datos[:ca]Què és i com t’afecta la protecció de dades[:]
[:es]Qué es y cómo te afecta la protección de datos[:ca]Què és i com t’afecta la protecció de dades[:]
[:es]Qué es y cómo te afecta la protección de datos[:ca]Què és i com t’afecta la protecció de dades[:]

[:es]Qué es y cómo te afecta la protección de datos[:ca]Què és i com t’afecta la protecció de dades[:]

[:es]Conoce las novedades aplicables a partir de Mayo 2018

Presentación

¿Conoces qué es la protección de datos? ¿Sabes cómo te afecta? ¿Qué obligaciones tienes en el tratamiento de datos de carácter personal? ¿Qué obligaciones tiene tu empresa? ¿Conoces las novedades del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE que será aplicable y exigible a partir de mayo de 2018?

Tras la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos de aplicación directa para todos los Estados miembros de la Unión Europea, es necesario un conocimiento exhaustivo de dicha norma para que tanto las empresas y las entidades como las personas estén preparadas frente a los nuevos retos que deberán afrontar en materia de protección de datos de carácter personal, de manera que estén concienciados de su importancia y conozcan los elementos básicos de obligado cumplimiento.

El nuevo reglamento está en vigor en estos momentos y tendrá plena eficacia jurídica a partir de mayo de 2018. En estos momentos las empresas y entidades gozan de un periodo de transición para adaptarse a la nueva normativa.

Objetivos

En esta sesión de formación te presentamos de forma sencilla y con un lenguaje comprensible todos los conceptos básicos que debes conocer en la materia de protección de datos siguiendo para ello tanto la Ley Orgánica de Protección de Datos como el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. El objetivo es alcanzar una visión global de la normativa en protección de datos y su afectación a la empresa y al puesto de trabajo de los asistentes.

Contenido

 1. Normativa en protección de datos
  • La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
  • El Real Decreto 1720/2007
  • El Reglamento General de Protección de Datos
 1. Conceptos básicos en protección de datos
 2. Principios básicos en la protección de datos
 3. Principales obligaciones del responsable del tratamiento
 4. El ejercicio de los derechos de los interesados
 5. Las medidas de seguridad en el tratamiento de datos
 6. Principales novedades en el Reglamento General de Protección de Datos
 7. La Agencia Española de Protección de Datos
 8. Infracciones y sanciones en la LOPD y en el RGPD

[:ca]Coneix les novetats aplicables a partir de Maig 2018

Presentació

Coneixes què és la protecció de dades? Saps com t’afecta? Quines obligacions tens en el tractament de dades de caràcter personal? Quines obligacions té la teva empresa? Coneixes les novetats del nou Reglament General de Protecció de Dades de la UE que serà aplicable i exigible a partir de maig de 2018?

Després de l’entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades de aplicació directa per a tots els Estats membres de la Unió Europea, cal un coneixement exhaustiu d’aquesta norma perquè tant les empreses i les entitats com les persones estiguin preparades davant els nous reptes que hauran d’afrontar en matèria de protecció de dades de caràcter personal , de manera que estiguin conscienciats de la seva importància i coneguin els elements bàsics d’obligat compliment.

El nou reglament està en vigor a hores d’ara i tindrà plena eficàcia jurídica a partir de maig de 2018. En aquests moments les empreses i entitats gaudeixen d’un període de transició per adaptar-se a la nova normativa.

Objectius

En aquesta sessió de formació et presentem de forma senzilla i amb un llenguatge entenedor tots els conceptes bàsics que has de conèixer en la matèria de protecció de dades seguint per a això tant la Llei Orgànica de Protecció de Dades com el nou Reglament General de Protecció de Dades. L’objectiu és assolir una visió global de la normativa en protecció de dades i la seva afectació a l’empresa i al lloc de treball dels assistents.

Contingut

 1. Normativa en protecció de dades
  • La Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal
  • El Reial Decret 1720/2007
  • El Reglament General de Protecció de Dades
 1. Conceptes bàsics en protecció de dades
 2. Principis bàsics en la protecció de dades
 3. Principals obligacions del responsable del tractament
 4. L’exercici dels drets dels interessats
 5. Les mesures de seguretat en el tractament de dades
 6. Principals novetats en el Reglament General de Protecció de Dades
 7. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades
 8. Infraccions i sancions en la LOPD i en el RGPD

[:]

SOL·LICITAR INFORMACIÓ
 • Data [:es]11 de Mayo 2018[:ca]11 de Maig 2018[:]
 • Durada [:es]5 horas[:ca]5 hores[:]
 • Horari [:es]De 9 a 14 horas[:ca]De 9 a 14 hores[:]
 • Preu 190€ [:es](incluye: material docente y coffe break)[:ca](inclou: material docent i coffe break)[:]
 • Modalitat presencial
 • Formador Miguel Barrero
  Miguel Barrero
  (Formador i consultor Recursos Humans)(Formador y consultor Recursos Humanos)

CURSOS RELACIONATS

Curs SharePoint Online
3 i 10 desembre 2018
Curs SharePoint Online
SharePoint Online és un servei basat en el núvol que ajuda a les organitzacions compartir i col·laborar amb altres usuaris. Amb SharePoint, que pot tenir accés als llocs interns, documents i altra informació des de qualsevol lloc: a l’oficina, a casa, o des d’un dispositiu mòbil. L’ús de SharePoint a l’empresa optimitza el flux de […]
Creació d’Apps corporatives amb Microsoft Office 365 PowerApps i Flow
[:es]29 de Noviembre 2018[:ca]29 de Novembre 2018[:]
Creació d’Apps corporatives amb Microsoft Office 365 PowerApps i Flow
Objectius Conèixer PowerApps i Flow i com encaixen aquestes eines en l?ecosistema Office 365 Aprendre els fonament del desenvolupament d?Apps amb PowerApps Aprendre a crear fluxos de treball amb Flow Integrar aquestes dues tecnologies per tal de crear soluciones de negoci connectades a les teves dades Publicar aquestes soluciones i compartir-les amb els usuaris de […]
Curs Microsoft Office 365
[:es]27 de noviembre de 2018[:ca]27 de novembre de 2018[:]
Curs Microsoft Office 365
Treballa millor en equip, des de qualsevol lloc i amb confiança amb la nova versió de la popular eina ofimàtica. Microsoft Office 365 és un conjunt d’eines que permeten treballar de forma col·laborativa i eficaç entre equips, amb múltiples dispositius, des de qualsevol lloc i amb total seguretat per les seves dades. Objectius Obtenir una visió […]
Curs presentacions en públic d’impacte
15, 22 i 29 de novembre de 2018
Curs presentacions en públic d’impacte
Objectius Aprendre a gestionar la por i les inseguretats que ens provoca parlar en públic. Eliminar les barreres que ens impedeixen ser naturals quan parlem davant d’una audiència. Adquirir tècnica d’oratòria per comunicar amb seguretat i credibilitat davant tot tipus de públic: clients, empleats, col·legues, directius, alumnes, etc. Millorar la comunicació verbal i no verbal com a element […]