BI

BI

BI

Microsoft Power BI

Power BI és la nova eina de Business Intelligence (BI) que incorpora la suite Office 365. És un conjunt d’aplicacions d’anàlisi de negoci que permet analitzar dades i compartir el coneixement generat en un entorn autoservei de BI. Per ajudar-te en el procés de canvi a Power BI, analitzem les dades en origen, vam dissenyar el teu model de dades i donem forma als teus informes i quadres de comandament. També t’ajudem a ser autosuficient en les teves noves solucions de BI perquè puguis continuar amb el teu propi equip.

Microsoft Power BI

Solucions corporatives de dades

Per a organitzacions que necessitin implementar un model de BI centralitzat, fiable i escalable desenvolupem solucions corporatives basades en models de dades en servidor amb Microsoft SQL Server i Power BI per a la capa de presentació de la informació.

Aquest model de BI centralitzat te clares ventatges sobre el model de Power BI pur té clars avantatges sobre el model de Power BI pur ja que permet disposar d’un model de dades molt robust en què es compleix la màxima del dada única i en el qual comptem amb tota l’agilitat, usabilitat i potència analítica de Power BI .
Solucions corporatives de dades