BI

BI

BI

Data warehouse

Les solucions de BI requereixen majoritàriament un primer pas que és la concentració de les dades dels diferents sistemes corporatius de l’empresa en una única font de dades, on prèviament s’han executat processos de normalització i neteja de les dades originals. Estudiem els orígens de dades i la millor forma d’integrar-les per tal de desenvolupar els processos ETL que donaran com a resultat el magatzem únic.

Data warehouse

Eines analítiques i quadres de comandament

D’eines de BI i tecnologies n’existeixen moltes i molt variades. Treballem amb les més reconegudes del sector i les escollim i recomanem als nostres clients en funció de les seves necessitats específiques. L’objectiu final és construir, a partir del data warehouse corporatiu, una sèrie d’eines analítiques i quadres de comandaments, o fins i tot eines de reporting, que permetin per una banda l’anàlisi de la situació actual i per una altra banda la presa de decisions dirigida per dades, o sigui, el més objectiva i encertada possible per tal de millorar l’evolució del negoci.

Big Data

Big Data

Quan pensem en grans dades pensem en quantitats ingents de dades que no poden ser tractades i/o analitzades mitjançant les tècniques i eines clàssiques, sinó que requereixen d’altres tecnologies i sistemes distribuïts d’alt rendiment. El paradigma de Big Data és cada vegada més present per la generació i emmagatzematge de dades les quals
potser en el passat es descartaven com a no útils. Estudiem, dissenyem i implantem solucions de Big Data i Big Data Analytics per aquells casos en que el BI tradicional no és una alternativa viable.