Web and Portals

Web and Portals

Web and Portals
SP Basics

Intranet/extranet/portal col·laboratiu

L’objectiu principal d’aquestes eines és la compartició d’informació i col·laboració entre un conjunt de persones, treballadors de la informació, en un entorn accessible i intuïtiu. Segons la tipologia d’usuari, ja siguin persones internes de l’organització o persones externes com proveïdors i clients, parlarem d’intranet o extranet, però totes elles s’haurien de caracteritzar per un alt grau de col·laboració en el tractament de la informació.

La informació que es tracta pot ser molt diversa, des d’informació documental a processos de negoci, vinculats o no altres sistemes corporatius com CRM o ERP.

Portal de l’empleat

Es tracta d’un tipus concret de portal intranet on es concentra tot d’informació i processos d’utilitat a la figura de l’empleat.
Alguns exemples del tràmits que podem trobar en solucions d’aquest estil són:

  • DocumentacióDescàrrega de les nòmines, retencions d’IRPF, etc.
  • Les meves dadesActualització de la situació familiar, domiciliació bancària, etc.
  • TràmitsGestió de tràmits de petició de vacances, permisos, etc.

Xarxa social corporativa

A l’estil d’altres xarxes socials com Facebook o Twitter, però de caire privat a l’organització, les xarxes socials corporatives compleixen l’objectiu de donar al treballador una eina de comunicació informal (no estructurada) amb la qual podem: potenciar els processos de compartició del coneixement, estimular la participació de l’empleat a l’organització i potenciar aquest vincle, apropar l’empleat a la resta de les persones que formen l’organització, independentment de l’organigrama, etc.

  • Compartir i col·laborar amb usuaris
  • Accès a la informació de l’empresa
  • Safata d’entrada i notificacions
  • Col·laboració externa
Yammer

Web corporativa

Tota organització requereix avui en dia de presència pública a internet. Desenvolupar una web corporativa implica una sèrie de disciplines i coneixement expert en conceptes com CMS, disseny digital i UX, SEO, desenvolupament de software i altres. Cobrim tots aquests aspectes per tal d?oferir una solució integral i professional, molts cops amb necessitats molt específiques i variades que només s?entenen en el context dels sistemes del client.